Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania naturalnej i modyfikowanej skrobi

Skrobia to najważniejsze odnawialne i pochodzące z pokarmów roślinnych źródło energii w diecie człowieka. Prócz tego jest to surowiec w wielu gałęziach przemysłu. W naszych pracach skupiamy się zarówno na badaniu naturalnych skrobi różnego pochodzenia biologicznego, jak i tych poddanych modyfikacjom. Interesuje nas, jak zmienia się struktura skrobi i jej właściwości funkcjonalne pod wpływem czynników fizycznych (promieniowanie UV, temperatura) oraz chemicznych (utlenianie m.in. ozonem, estryfikacja, dotowanie jonami metali). Wykorzystujemy nieinwazyjną metodę spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR), przy pomocy której możliwe jest badania charakteru i ilości stabilnych rodników centrowęglowych generowanych podczas aktywacji i modyfikacji materiałów skrobiowych oraz oznaczenie paramagnetycznych jonów metali przejściowych, odgrywających istotną rolę w procesach zachodzących w materiałach roślinnych. Wyniki tych badań w połączeniu z spektroskopią IR i dyfraktometrią rentgenowską pozwalają nam wniknąć w strukturę skrobi, również na poziomie molekularnym, oraz zaproponować mechanizm procesów zachodzących w trakcie modyfikacji.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania układów koordynacyjnych

Związki koordynacyjne odgrywają istotną rolę w wielu procesach biologicznych, w tym w kluczowym dla istnienia życia na ziemi procesie fotosyntezy. W naszych badaniach zajmujemy się scalaniem kompleksów metali w wielocentrowe układy i polimery koordynacyjne powiązane ligandami mostkowymi. Dzięki swej modułowej budowie tego typu związki mogą łączyć na poziomie molekularnym wiele ciekawych właściwości, charakterystycznych dla poszczególnych bloków budulcowych, z których zostały utworzone, a także wynikających ze sposobu ich połączenia. Nasze badania obejmują projektowanie i syntezę polimerów koordynacyjnych z mostkami cyjankowymi o właściwościach magnetycznych, charakteryzujących się elastycznym szkieletem.  Badamy przejścia fazowe i zmiany morfologii następujące pod wpływem sorpcji wody lub innych małych cząsteczek do struktur porowatych. Zajmujemy się też konstrukcją cienkich warstw i nanokompozytów opartych na układach koordynacyjnych o właściwościach przełączalnych wynikających z efektów przeniesienia ładunku lub zmiany stanu spinowego.