Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aparat Dynamic Vapour Sorption DVS Resolution firmy Surface Measurement Systems do zaawansowanych badań sorpcji par

Aparat służy do badania procesów sorpcji/desorpcji pary wodnej oraz par lotnych rozpuszczalników organicznych metodą grawimetryczną w warunkach rzeczywistego ciśnienia parcjalnego par rozpuszczalnika w przepływie gazu nośnego (azotu). Możliwe jest badanie próbek o masie 1-1000 mg z dokładnością pomiaru masy 0,1μg. Aparatura umożliwia wyznaczanie izoterm sorpcji pary wodnej w zakresie temperatur 10-60°C i RH 0-98%, oraz par rozpuszczalników organicznych w zakresie 10-50°C i p/p0 0-90%. Ma zastosowanie do charakterystyki substancji krystalicznych, amorficznych, polimerów, kompozytów i układów wielofazowych, w tym farmaceutyków, żywności, materiałów budowlanych, drewna i produktów celulozowych.

Umożliwia badanie:

  • procesów suszenia / odwadniania / desolwatacji;
  • tworzenia hydratów i solwatów;
  • sorpcji par w materiałach porowatych;
  • higroskopijności;
  • zmian morfologicznych / zbrylania / degradacji  pod wpływem zmian wilgotności i temperatury.